دانلود(جزوه بررسی فنی نیروگاه گازی CHP)

جزوه بررسی فنی نیروگاه گازی CHP,تولید همزمان برق و حرارت,تولید همزمان برق و حرارت مفید توسط یک سیستم,کاربرد در صنعت,کاربرد در تاسیسات خانگی و تجاری,برق و حرارت ,دیماند حرارتی ,(Industrial Sector) بخش صنعتی,(Institutional Sector) بخش اداری,(Commercial Sector) بخش تجاری,مزایای سیستم های تولید مشترك برق و حرارتجزوه بررسی فنی نیروگاه گازی CHP|40216573|amu39010352|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان جزوه بررسی فنی نیروگاه گازی CHP هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه

تولید همزمان برق و حرارت

تولید همزمان برق و حرارت مفید توسط یک سیستم

- ) Utilityمصارف (

کاربرد در صنعت

کاربرد در تأسیسات خانگی و تجاری

برق و حرارت

دیماند حرارتی

(Industrial Sector) بخش صنعتی1

(Institutional Sector) بخش اداری2

(Commercial Sector) بخش تجاری3

مزایای سیستم های تولید مشترك برق و حرارت ) (CHP

- 1افزایش بازده انرژی

- 2کاهش هزینه های تأمین انرژی اولیه برای مصرف کننده

-3تأمین انرژی الکتریسیته با کیفیت بسیار بالاتر

-4امکان فروش برق تولید شده اضافی به شبکه

.(Bottoming Cycle & Topping Cycle)سیکل های بالادست و پایین دست

تجهیزات و مؤلفه های سیستم CHPو انواع آن

محرك های اولیه )(Prime Movers

نسبت حرارت به توان الکتریکی

( Reciprocating Engines ) رهای پیستونی

کاربردهای موتورهای پیستونی در CHP

تولید همزمان برق ، حرارت ، و برودت ) ( CCHPبا استفاده از موتور گازسوز

جدول مقایسه پارامترهای عملکردی موتور گازسوز در سیستم CHP

تأثیرات محیط بر عملکرد موتور

جدول مقایسه مزایا ومعایب انواع مختلف سیستم های CHP

نوع سیستم توان تولیدی مزایا معایب

جدول : مقایسه هزینه های نصب و بهره برداری و مشخصه های کاری سیستم های مختلف

سیستم CHP

فاکتور مورد ارزیابی توربین بخار

موتورهای پیستونی

توربین گاز میکروتوربین پیل سوختی

بازیافت حرارت

سابقۀ تاریخی

خصوصیات گرمایش ناحیه ای

- 1ارتقاء کارآیی انرژی

- 2تأمین حرارت مطمئن و انعطاف پذیری

-3محیط زیست

-4هزینه های کمتر

-5کاهش فضای اشغال شده در ساختمانها

- 6هزینه های پایین تر تعمیرات و نگهداری

- سیستم توزیع و انتقال حرارت

- میزان بخار و آب گرم تولیدی توسط موتورهای گازی

مراحل قانونی و اجرایی ایجاد یک نیروگاه گازی کوچک بصورت CHP

- مشروح مراحل گردشکار